S spremembami in dopolnitvami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 99/2013 je bila spremenjena določba 33. člena zakona, ki je določala, da se pravica do znižanega plačila vrtca prizna za koledarsko leto. Spremenjena določba drugega odstavka 33. člena ZUPJS določa, da pripada pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta, torej s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za eno leto.
Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev.

Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.

Navodila :

1. Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.
2. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji. Nato izberite gumb »Poizvedba«.

V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«

(Vir: okrožnica MDDSZ, št.: 0075-44/2011-34)

Dostopnost