Zdravje in higiena

Zdravo okolje v vrtcu predstavlja predpogoj za zdrav način življenja, zato si zaposleni v vrtcu prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne potenciale. Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno-izobraževalno delo, poudarek dajemo dejavnemu in izkustvenemu pristopu pri njihovem izvajanju. Med vsakodnevnimi dejavnostmi spodbujamo zdrav slog življenja za otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.

Zdravo, varno in čisto bivalno okolje vrtca oblikujemo s pomočjo vzpostavljenega zdravstveno-higienskega režima. Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij ter dogovore, ki smo jih sprejeli v vrtcu.

Ob pojavu nalezljivih bolezni izvajamo v vrtcu poostrene ukrepe, ki jih lahko s pomočjo strokovnih zdravstvenih institucij hitro prepoznavamo in obvladujemo. Starše otrok dosledno obveščamo o pojavih različnih bolezni in jim posredujemo navodila za ravnanje.

Zdravje otrok krepimo z rednim prezračevanjem prostorov, z veliko gibanja in aktivnostmi na igrišču ter v okolici vrtca ob različnih vremenskih pogojih.
Velik poudarek dajemo tudi zobozdravstveni preventivi.

PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI

 Kako preprečimo širjenje nalezljivih bolezni.

 Odpri zloženko

4NIJZ SMERNICE

Napotki o vključevanju otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni ali okužbi.

Preberi več

POROČILA ZDRAVJA V VRTCU (.pdf datoteke):

Dostopnost