Starše bomo vključevali v programe in druge različne aktivnosti glede na njihove potrebe, želje in možnosti v okviru kurikula.

Ponudba programov za aktivno vključevanje staršev v aktivnosti otrok

 1. vključevanje staršev v neposredne aktivnosti /delavnice/ otrok v oddelku;
 2. pikniki z družabnimi igrami;
 3. skupni izleti v naravo;
 4. sodelovanje in pomoč pri organizaciji praznovanj;
 5. dnevi odprtih vrat za starše;
 6. predstavitev delovnega mesta staršev oz. njihovega hobija;
 7. babice in dedki na obisku;
 8. skupna skrb za urejenost okolja;
 9. športni dnevi – aktivnosti za ohranjanje zdravja;
 10. sodelovanje staršev na osrednjih prireditvah vrtca;
 11. druge oblike povezovanja, ki bodo v interesu staršev, njihovih otrok in vzgojiteljic.

 

Dostopnost