V Vrtcu Borisa Pečeta Maribor uvajamo obliko sodelovanja s starši in sicer preko spletnih igralnic. Spletne igralnice omogočajo staršem večjo vključenost v dogajanje v vrtcu. Starši imajo preko spletnih igralnic dostop do aktualnih vsebin, obvestil in fotografij.

Za dostop do spletnih igralnic izpolnite obrazec (dobite ga pri vzgojiteljici/tajništvu) in od vzgojiteljice prejeti ključ za vstop v igralnico.

Dostop do spletnih igralnic: KLIKNI TUKAJ
Navodila za vpis staršev v spletne igralnice

Dostopnost