V tem šolskem letu naša skupina Mačje mesto sodeluje v projektu e Twinning s Prvo gimnazijo Maribor. Tema projekta je Prijateljstvo.

Vse se je začelo z zgodbo Zelo lačna gosenica. Ob poslušanju in pripovedovanju zgodbe o zelo lačni gosenici, ki je rastla in rastla, tako kot raste prijateljstvo, so otroci razvijali zmožnost domišljijske rabe jezika, se identificirali s književno osebo ter zgodbo doživljali kot nekaj lepega.

Otroci so po slišanem in videnem likovno poustvarjali. Nastali so čudoviti izdelki in nekaj teh bo razstavljenih na hodnikih Prve gimnazije Maribor, v sklopu projekta e Twinning.

V torek, 9. 11. 2021, pa smo se v sklopu projekta odpravili na obisk v Prvo gimnazijo Maribor. Gostoljubni profesorji ter dijaki Prve gimnazije so nas zelo lepo sprejeli in nam pripravili zanimive dejavnosti. Med drugim nam je knjižničarka pripovedovala zgodbo o treh metuljih, ki so bili zelo dobri prijatelji ter otroke pripravila na pogovor o prijateljstvu z dijaki četrtega letnika. »Eden od dijakov se je prišel ob koncu zahvalit in rekel, da je bila to zanj najlepša izkušnja v gimnaziji«. Za konec smo dijake povabili, da so se pridružili pri plesu in petju pesmi Praznujemo. Tudi za nas je bila to čudovita izkušnja ter dobra popotnica v nadaljevanju celoletnega projekta.

Strokovni delavki Melita in Ana


Dostopnost