V oktobru 2020 smo staršem novincev in staršem drugih otrok razdelili vprašalnike o počutju njihovega otroka v vrtcu, o njihovih pričakovanjih in mnenjih v zvezi z informiranjem, o oblikah sodelovanja z vrtcem, kot tudi o razmišljanju o pomembnosti posamezne dejavnosti za njihove otroke. Starše smo povprašali tudi o predlogih za izboljšanje kakovosti vrtca.

Objavljamo rezultate obeh vprašalnikov:

Rezultati vprašalnika KAKOVOST za starše 2020/21

Rezultati vprašalnika KAKOVOST za starše za novo sprejetih otrok 2020/21

Dostopnost