Vstop v vrtec je za otroka in njegove starše življenjska prelomnica. Otrok namreč zapušča svoje domače okolje, svoj dom. Vse, kar je spoznal, osvojil in vzljubil v svojem kratkem življenju, čemur se je privadil, kar mu je dajalo občutek varnosti, je zanj izginilo.
Mlajši kot je otrok, težje bo izrazil svoje občutke, strahove in stiske z besedami. Zato ga moramo razumeti mi – odrasli, starši in vzgojitelji. Razumeti in mu pomagati s tem, da ga ustrezno pripravimo za doživljanje in sprejemanje novega okolja ter drugih ljudi. To je pot v samostojnost. V otrokovi naravi je, da raziskuje svoje okolje, da spoznava novo, zanimivo in nenavadno, da neprestano išče izzive in se ob tem uči, ker pridobiva izkušnje. Življenje v vrtcu je zanj izziv, ki ga bo obogatil z veliko izkušnjo, in slej ko prej bo v njem užival z vsem, kar mu ta ustanova lahko nudi. Tega pa ni malo.

Kako lahko starši svojemu otroku olajšamo vstop v vrtec?

1. Da najprej sami pri sebi razčistimo s pravilnostjo naše odločitve o vključitvi otroka v vrtec.
2. Da resnično verjamemo, da je vrtec za našega otroka najboljše varstvo, medtem ko smo v službi.
3. Da ustrezno pripravimo svojega otroka.

Vrtec nam ponuja možnost postopnega uvajanja otroka v njegov oddelek. Kaj je postopno uvajanje? To je čas, ki ga lahko preživimo skupaj z otrokom v vrtcu v oddelku, kamor je vpisan.

Kaj priporočamo v času uvajanja in v prvih tednih (mesecih) obiskovanja vrtca?

1. Zelo pomembno je, da razmislimo o svojem doživljanju te spremembe: se bojimo, smo žalostni, celo obupani; nam vzgojiteljica ni všeč, nas moti prostor ipd., kajti vse te občutke bomo prenesli na svojega otroka, ki se bo temu primerno tudi odzival; mlajši kot je, težje bomo prikrili svoje razpoloženje.

2. Da smo umirjeni, z otrokom bolj nežni, potrpežljivi in razumevajoči kot ponavadi – naš otrok bo mogoče jezen, tečen, jokav, zadržan, agresiven, neprijazen, neješč … preden se bo privadil.

3. Da vsaj prvi mesec otrok brez prekinitev obiskuje vrtec.

4. Da z otrokom prihajamo v vrtec in odhajamo iz njega ob enakem času, kar mu bo dalo občutek varnosti (zaupanja v starše).

5. Da otroku ne obljubljamo, česar ne bomo mogli izpolniti, ker mu to jemlje občutek varnosti (zaupanja v starše).

KAJ LAHKO STORIMO PRED SEPTEMBROM oz. pred vstopom otroka v vrtec?

1. Zberemo kar največ informacij o vrtcu oz. enoti vrtca, v katero ga bomo vključili.
2. Z otrokom se pogovarjamo o njegovem vstopu v vrtec sproščeno, v veselem pričakovanju nečesa novega, prijetnega, zanimivega ipd.
3. Poskrbimo, da bo nekaj časa pred vstopom čimveč v stiku z vrstniki in drugimi odraslimi (da se privadi, če je večino časa samo s starši).
4. Otroka, katerega niste še nikoli pustili v varstvu pri kom drugem, pustimo za kakšno uro, dve … (po občutku) pri babici in dedku, pri kakšni teti, skratka osebi, ki jo dovolj dobro pozna.
5. Z otrokom se večkrat sprehodimo mimo vrtca in opazujmo druge otroke pri igri.
6. Pogovarjajmo se o tem, kaj počnejo, kaj se igrajo, kdo je z njimi, …
7. Načrtujmo/ pustimo si nekaj dni dopusta (če je le možno) za prve dneve v vrtcu. To je zelo pomembno!
8. V času uvajanja ne načrtujmo drugih sprememb v otrokovem življenju, kot so odvajanje od dude ali stekleničke, selitev v svojo sobo, selitev v novo stanovanje ali hišo, odvajanje od plenic ipd.
9. Če vas zelo skrbi, kako bo z otrokom, se lahko še posebej pogovorite z otrokovo vzgojiteljico (o kateri boste obveščeni v drugi polovici avgusta 2021) ali vodjo vrtca ali svetovalno delavko vrtca.

Pripravila svetovalna delavka vrtca: Dominika Vilčnik

Dostopnost