Prehrana v vrtcu

Pravilna prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev zdravja. Naloga vsakodnevne prehrane je, da nudi telesu vse snovi, ki jih potrebuje za svoje nemoteno delovanje, za nadomeščanje izgubljene energije ter za vzdrževanje dobre odpornosti. To pa lahko dosežemo le s polnovredno hrano, ki je raznolika, pestra, primerno pripravljena, sveža in čim manj predelana. Prehrana, ki je glede količine in snovi, ki jih vsebuje, uravnotežena s potrebami predšolskega otroka, pozitivno vpliva na njegov celostni razvoj in mu omogoča dobro počutje, vitalnost, razvoj fizičnih in psihičnih sposobnosti. 

V Vrtcu Borisa Pečeta Maribor stremimo k oblikovanju zdravega načina prehranjevanja in življenja otrok, saj vemo, da so bogate prehranske izkušnje, pridobljene v zgodnjem otroštvu, dragocena popotnica k zdravemu načinu življenja. 

Otrokom v vrtcu nudimo uravnoteženo, varno, zdravo, pestro in dnevno sveže pripravljeno hrano. S tremi ponujenimi obroki pokrivamo 70 % otrokovih energijskih in hranilnih potreb. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo vsa prehranska načela in hranilno-energetske potrebe predšolskega otroka. Skrbimo, da je prehrana čimbolj raznolika v skladu s prehrambeno piramido. Temelj takšne prehrane so polnovredna žita, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno meso in mesni izdelki ter jajca. Vključujemo tudi bio živila, ki so živila najvišje prehranske in biološke vrednosti ter zato zelo priporočljiva za prehrano otrok. Poleg rednih obrokov so otrokom ves dan na razpolago sveže sadje, voda in nesladkan čaj. 

Hrano pripravljamo v sodobno opremljeni centralni kuhinji, od koder se le-ta transportira v tri razdelilne kuhinje po enotah vrtca. Kakovost in varnost živil zagotavljamo z vzpostavljenim preventivnim sistemom HACCP.

Ker se prehranjevalne navade oblikujejo z učenjem, še bolj pa z dobrim zgledom, posvečamo v vzgojno-izobraževalnem procesu veliko pozornosti kulturi prehranjevanja, razvijanju osnovnih higienskih navad, samostojnosti in skrbi za zdravje. Ko otroci jedo, jih spodbujamo k oblikovanju prijetnega in umirjenega vzdušja, poskrbimo, da jedo v urejenem okolju ob lepo pogrnjenih mizah, počasi, sede, da pravilno uporabljajo pribor in hrano dobro prežvečijo ter ob tem uporabljajo vljudnostne izraze. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo za otroke s prehranskimi preobčutljivostmi tudi dietno prehrano. Zdrav življenjski slog z dovolj gibanja in s podporo zdrave prehrane je del vsakdanjika vseh nas in naših otrok v vrtcu.

Dostopnost