Informativno srečanje za starše novo sprejetih otrok bo v telovadnici vrtca, Tomšičeva ulica 32, Maribor,
v četrtek, 11. junija 2020, ob 16.30.
Na srečanju bomo predstavili uvajanje otrok v vrtec ter življenje in delo v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor.
Srečanje je namenjeno vam – starši;  vaš otrok pa se bo z vzgojiteljico seznanil v ponedeljek, 31. 8. 2020, med
16. in 17. uro  v oddelku,  v katerega bo vključen z novim šolskim letom.
MOREBITNE SPREMEMBE BODO OBJAVLJENE NA SPETNI STRANI VRTCA!
Z veseljem vas pričakujemo!
Dostopnost