Gibalni razvoj otroka: razvoj gibanja celotnega telesa (groba motorika) in razvoj gibanja rok (fina motorika)

Razvoj fine motorike (majhnih mišic in mišičnih skupin) otroka je izjemnega pomena in zahteva usklajeno delovanje živčevja in mišičnega sistema. K temu pripomorejo miselne in telesne aktivnosti ter igre. S primernim učnim okoljem in spodbudami si otrok razvija ročne, prstne spretnosti, ki so uporabne za učenje pisanja v prihodnosti. Zatorej naj otrok v roke vzame barvice, škarje ipd., skratka to, kar zahteva usklajeno delovanje malih prstkov in veliko natančnosti.

2016-03-02 19.26.38     2016-03-02 19.27.04

2016-01-12 09.40.14     2016-03-02 09.26.53

2016-03-02 09.27.02

2016-03-02 19.26.48     2016-03-02 19.26.45     2016-01-07 09.40.13

2016-01-07 09.40.33     2016-01-07 09.40.40     2016-03-02 09.26.27

2016-03-02 09.39.58     2016-02-03 14.31.57

 

Dostopnost